• pic01.jpg
  • pic02.jpg
  • pic03.jpg
  • pic04.jpg
  • pic05.jpg
  • pic06.jpg
  • pic07.jpg
  • pic08.jpg
  • pic09.jpg
  • pic10.jpg

เรียนลูกค้าทุกท่าน

บริษัท มาคเทค คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า สำนักงานขาย
ของบริษัท ได้เปิดทำการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2555 เป็นต้นไป

สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ 
589/87 ชั้น 16 ห้อง OF1601 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ  เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: 02-745-7022 , 02-745-7362 , 02-745-7382
Fax: 02-745-7032